Wie Zijn Wij

 

Fanga Musow

smile

Fanga Musow betekent krachtige vrouwen. Het doel van Fanga Musow is het verbeteren van de positie van vrouwen en kinderen zonder onderdak en verblijfsvergunning in Nederland.

Ongedocumenteerde vrouwen en kinderen vallen in Nederland tussen wal en schip omdat er geen mogelijkheden zijn voor werk, een inkomen of scholing. Ook juridisch, sociaal en medisch vallen zij buiten de bestaande systemen waardoor het vaak onduidelijk is op welke voorzieningen zij recht hebben. Fanga Musow biedt een veilige en stabiele leefomgeving voor deze vrouwen en kinderen. Hierbij staan de zelfredzaamheid, kracht en het toekomstperspectief van de vrouwen centraal in de begeleiding. Bij de kinderen is de aandacht vooral gericht op verwerking en ontwikkeling. Fanga Musow helpt vrouwen en kinderen in een kwetsbare positie door het bieden van huisvesting, juridische begeleiding en opvoedondersteuning.

Fanga Musow is vanaf de oprichting een opvang geweest die beperkt subsidie ontvangt. Deze financiering via de subsidie loopt via de overkoepelende organisatie Stichting Seguro. De financiering komt voor een belangrijk deel van fondsen en giften. Fanga Musow geeft op maat ondersteuning door specialistische betaalde krachten. Dit zijn een coördinator, een juridisch begeleider, een ambulant begeleider / orthopedagoog en een administratief ondersteuner. Ook is een  aantal vrijwilligers betrokken.

Geschiedenis van Fanga Musow

Fanga Musow werd opgericht in 2005 op initiatief van een groep enthousiaste vrijwilligers met ondersteuning van STIL.

In 2008 werd een eerste betaalde coördinator aangesteld voor de algemene aansturing om zo de continuïteit van het project te kunnen garanderen. Ook werd Fanga Musow erkend als officiële stageplek.
In 2009 won Fanga Musow de Mantel van Sint Maarten: een prijs voor het brengen van meer solidariteit in de stad Utrecht.
De ervaring die Fanga Musow inmiddels had, heeft er mede voor gezorgd dat ze begin 2012 subsidie kregen voor extra opvang van kwetsbare ongedocumenteerden, waardoor Stichting Seguro ontstond. Hier kunnen ook mannen zonder verblijfsvergunning opvang krijgen. Na deze uitbreiding is er veel aandacht geweest voor de verdere professionalisering van zowel de medewerkers als het hulpaanbod.
In 2013 is het Kind in Beeld project gestart binnen Fanga Musow. In dit project is een specifiek beleid ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 12 jaar geïnspireerd op de Veerkracht methodiek.
In 2014 werd de Kracht- en Herstelwerkmethodiek ingezet. Medewerkers worden hierin jaarlijkse getraind. Ook werd een orthopedagoog aan het team toegevoegd om de ontwikkeling en verwerking van traumatische gebeurtenissen bij de kinderen meer specialistisch te kunnen ondersteunen en om opvoedondersteuning te geven.
In 2016 werd een sociaal psychiatrisch verpleegkundige aangetrokken om de hulpverlening beter te laten aansluiten op de psychiatrische problematiek van de bewoners.
Vanaf 2019 is het project Eigen Kracht gestart.
De coronaperiode heeft een grote impact gehad op ons team en onze manier van werken. Ook in deze tijd hebben we de vrouwen en kinderen goed kunnen begeleiden naar een stevige toekomst.

Kamer Spiegel

Fanga Musow Nu

Fanga Musow is bijna 20 jaar een succesvolle opvang waar inmiddels meer dan 80 vrouwen en kinderen zijn opgevangen. Een groot deel van de vrouwen kreeg alsnog een verblijfsstatus of kon een nieuwe procedure opstarten. Anderen kozen er voor terug te gaan naar hun thuisland of het eigen netwerk.

In 2023 zijn alle vrouwen uitgestroomd met een verblijfstatus of een hernieuwde asielaanvraag.

Voor elk van deze vrouwen geldt dat hun eigen kracht bij Fanga Musow weer zichtbaar werd en dat het juist door deze krachtweer mogelijk was om keuzes te maken en de juiste vervolg stappen te zetten.