ANBI

Home / ANBI

Fanga Musow

ANBI gegevens
Organisatie: Stichting Seguro
RSIN: 8515.69.304
Bezoekadres: 2de Daalsedijk 2-B, 3552 EJ Utrecht
Telefoon: 030 – 6624260
Email: info@seguro-opvang.nl
KvK nummer: 5510.9616

Bestuursleden
voorzitter  – mevr. K. Penninga
secretaris – mevr. I. Wulp
penningmeester – mevr. L. Roerdinkholder
algemeen bestuurslid – dhr. B. van Andel
algemeen bestuurslid – dhr. H. Flantua

ANBI

Beleidsplan & jaarverslagen

Het beleidsplan wordt vastgesteld door het Bestuur van Stichting Seguro. Het beloningsbeleid is onbezoldigd. De doelstelling, missie, werkwijze en beleid vindt u hier.

Voor een uitgebreide toelichting op de activiteiten en de financiële verantwoording van Stichting Seguro verwijzen wij u naar de jaarverslagen.