Wat Doen Wij

Home / Wat Doen Wij

De Bewoners

De Begeleiding van Fanga Musow

Het opvanghuis Fanga Musow is voor vrouwen en kinderen die anders op straat komen te staan. De bewoners hebben geen geldige verblijfspapieren en hebben vaak al op veel andere adressen in Nederland gewoond. In het land van herkomst, tijdens hun reis als vluchteling, als ongedocumenteerde of asielzoeker in Nederland hebben de vrouwen en kinderen vaak veel mee gemaakt. Deze ervaringen kunnen belastende (psychische) problemen geven waardoor op de juiste manier hulp vragen en ontvangen voor hen niet altijd eenvoudig is.

Fanga Musow biedt opvang en huisvesting, (juridische) begeleiding en opvoedondersteuning aan de vrouwen en kinderen. In de dagelijkse begeleiding staan veiligheid, maatwerk en de toekomst centraal bij alle vormen van ondersteuning die Fanga Musow biedt. De aanpak is gebaseerd op de Kracht- en Herstelwerkmethodiek, welke is ontwikkeld door het Radboud UMC.  De methodiek heeft als uitgangspunt het vergroten van de eigen kracht en het gebruiken van het eigen netwerk voor het herstel en de ontwikkeling van de vrouwen.

Opvang en Huisvesting

Opvang en Huisvesting

Bij binnenkomst wordt de bewoners in eerste instantie vooral veiligheid geboden in de vorm van een dak boven hun hoofd en een stabiele woonsituatie. De vrouwen ontvangen wekelijks geld om van te leven. Zo ontstaat er rust en ruimte voor het verkennen van de individuele mogelijkheden van elke bewoner en kunnen er plannen voor de toekomst worden gemaakt.

Juridisch

(Juridische) Begeleiding

Elke vrouw heeft een eigen mentor die zij wekelijks ziet. De mentor kijkt samen met de bewoner naar de wensen en mogelijkheden. Zo wordt er voor iedereen een individueel plan op maat gemaakt. Dit plan is gericht op het voeren van de eigen regie en een zelfstandig bestaan nu en in de toekomst. Dit kan in Nederland zijn of elders in de wereld. Samen wordt er aan de doelen in het plan gewerkt. Dit varieert van het volgen van taallessen tot het zoeken van psychische hulp. Ook wordt er gekeken naar de juridische kansen zoals de mogelijkheden van de individuele asielprocedure.

1 gezin 4 plannen

Ondersteuning van Moeder en Kind

De kinderen in het opvangproject zijn vaak in onzekere situaties geboren en opgegroeid. De mentor kijkt samen met de moeder en een orthopedagoog aan de hand van de Kind in beeld methode wat nodig en wenselijk is voor het kind. Er wordt een plan gemaakt dat is gericht op de verwerking van ervaringen en het stimuleren van de groei en ontwikkeling. Er is een vaste spelmiddag voor de kinderen en er is er veel ruimte voor één op één contact. Voor de vrouwen is er opvoedondersteuning om ze zo te helpen hun relatie met het kind te versterken en de opvoedvaardigheden te vergroten.