Contact

Aanmelden– Bij Fanga Musow

Voor informatie over aanmelding ongedocumenteerden
klik hier


  Bestuur:

  Het bestuur van Stichting Seguro bestaat uit de volgende personen:

  – Voorzitter (a.i.) – dhr. B. van Andel
  – Penningmeester – dhr. S. Markovic
  – Algemeen bestuurslid – dhr. K. Reijnen
  – Algemeen bestuurslid – dhr. H. Flantua

  De bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij zijn allen gezamenlijk bevoegd.

  Voor éénmalige of periodieke giften:

  Maak een bedrag over naar NL77TRIO0254 709 788 t.n.v. Seguro te Utrecht o.v.v. gift Fanga Musow. Voor periodieke ondersteuning kunt u ook een mail sturen aan fangamusow@seguro-opvang.nl met uw bankrekeningnummer, het bedrag en de frequentie van uw donatie.

  Giften zijn aftrekbaar:
  U kunt hier uw belastingvoordeel berekenen bij periodieke giften. Ook kunt u gebruik maken van het formulier “periodieke gift in geld” van de Belastingdienst: Schenkingsovereenkomst Stichting Seguro.

  Testamentaire schenkingen

  Hierbij laat je een vooraf bepaald bedrag na, met een benoeming als erfgenaam laat u Fanga Musow voor een door u bepaald percentage delen in de nalatenschap. Er hoeft geen erfbelasting te worden betaald, zodat uw hele gift kan worden gebruikt voor het goede doel.