Fondsen

Home / Fondsen

Wij zijn erg blij dat ons werk mogelijk wordt gemaakt door vele betrokken fondsen en organisaties. Een hartelijk dank hiervoor namens Fanga Musow, hun vrouwen en kinderen.

Kinderpostzegels
janivo
winter heijnsius
Haella
Logo Wiggers van Kerchem
wiggers

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld.

KNRSolidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR- Projecten in Nederland (PIN)

De Stichting Voorzorg Utrecht is een uit 1938 stammend fonds, dat zich richtte op het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen. Sinds 1994 heeft de stichting tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten.