Nieuwsbrief December 2016

Nieuwsbrief Fanga Musow december 2016.

Vlak voor de kerstdagen willen we u graag bijpraten over alles wat ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden.
Begin maart stonden we stil bij het tienjarig bestaan van Fanga Musow, een bijzonder moment. Velen van u heb ik persoonlijk mogen ontmoeten en onze ‘krachtige vrouwen’ hadden een belangrijke rol gedurende deze dag.

Voor enkele vrouwen betekende 2016 een nieuw begin, een legaal verblijf in Nederland, soms samen met hun kinderen. Voor anderen was het een minder goed jaar, voor hun gaan we in 2017 nieuwe mogelijkheden onderzoeken.

Lees hier de Nieuwsbrief van december 2016.