Nieuwe collega gezocht!

Vacature voor persoonlijk begeleider van de Seguro bewoners, 
en pro-actief meedenker in een klein gedreven team.

Bevlogen persoonlijk begeleider / casemanager gezocht
– voor 16 uur per week, werktijden in overleg.

Wij zoeken een betrokken en ervaren persoonlijk begeleider voor de psychosociale hulpverlening aan de bewoners van Seguro. Bevlogenheid en hart voor de doelgroep ongedocumenteerden én een HBO diploma of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau zijn hiervoor de minimale vereisten.

We zoeken een enthousiast persoon die samen met de GGZ-agoog de hulpverlening bij Seguro mede vorm en inhoud kan geven. Seguro biedt een 24-uurs opvangplek waarbij ambulante begeleiding wordt geboden. We werken op basis van de methodiek Kracht- en herstelwerk, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en krachten van een persoon. 

Doelgroep

Stichting Seguro komt op voor kwetsbare mensen zonder verblijfsstatus. Op het moment dat 24-uurs opvang geïndiceerd is, zijn zij er lichamelijk en/of psychisch slecht aan toe en is alleen nachtopvang niet genoeg. Om te kunnen herstellen biedt Seguro deze mensen tijdelijk een veilige leefomgeving aan en werkt samen met ze aan de terugkeer in de samenleving, hetzij in Nederland danwel elders. Dit gebeurt onder andere door het inzetten van juridische ondersteuning en persoonlijke (stimulerings)programma’s. Hierbij is er veelal sprake van meerjarige trajecten. Seguro doet haar werk in nauwe afstemming en samenwerking met de gemeente en andere organisaties die in dit veld werkzaam zijn. 

Het doel van de begeleiding is vanuit rust, activering en herstel toewerken naar eigen keuzes en vervolgstappen voor de toekomst.

Taken

Bij Seguro maak je deel uit van een team dat bestaat uit een coördinator, een juridisch begeleider, een GGZ-agoog, een orthopedagoog en een aantal stagiaires maatschappelijk werk/ sociaal pedagogische hulpverlening.

  • Je gaat het contact met de bewoners op een laagdrempelige en betrouwbare manier aan.
  • Je bent samen met de GGZ-agoog verantwoordelijk voor de begeleidingsplannen die samen met de bewoners worden opgesteld en geëvalueerd.  Als doel van de begeleiding zet je in op eigen regie van de bewoner en concrete stappen laten zetten in eigen toekomst, nieuw perspectief bieden voor nu en na Seguro.
  • Je adviseert en coacht collega’s vanuit jouw specifieke expertise.
  • Je werkt out-reachend, met bijzondere aandacht voor zorgmijders en creatief omgaan met taal- en cultuurbarrières.
  • Je begeleidt één of meerdere stagiaire(s) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
  • Samen met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige geef je vorm aan de hulpverlening bij Seguro en draag je bij  aan de zelfredzaamheid van de bewoners. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een visie over hulpverlening aan deze doelgroep.

Profiel

  • Je staat positief ten opzichte van de doelgroep. Je houdt van werken in een multiculturele en uitdagende werkomgeving. Je bent positief ingesteld en creatief in je oplossingen.
  • Je hebt afgeronde opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, of een soortgelijke opleiding op HBO niveau. Je beschikt over werkervaring op het gebied van begeleiding en activering en beschikt over flink wat levenservaring.
  • Je bent gewend om aan te sluiten bij de bewoner en proactief te denken en te handelen, daarbij rekening houdend met de problematiek/gevoeligheden van de doelgroep.
  • Je bent transparant in je handelen, zowel naar bewoners als naar collega’s.

Tot en met donderdag 15 augustus 2019 kun je reageren op deze vacature door CV en motivatiebrief op te sturen naar info@seguro-opvang.nl. De 1ste ronde gesprekken zullen plaatsvinden op 21/ 22 augustus, de 2de ronde op 27 of 29 augustus

Salarisindicatie: CAO Welzijn – schaal 8.4

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Anneke Boerma, te bereiken tijdens kantoortijden op nummer 030-6624260.