Contact

Home / Contact

Aanmelden– Bij Fanga Musow

Voor informatie over aanmelding ongedocumenteerden
klik hier


  Bestuur:

  Stichting Seguro heeft een instruerend bestuur en bestaat uit de volgende personen:

  – Voorzitter – dhr. H. Flantua
  – Penningmeester – dhr. S. Markovic
  – Algemeen bestuurslid – dhr. K. Reijnen
  – Algemeen bestuurslid – dhr. B. van Andel
  – Algemeen bestuurslid – mevr. I. Snoeijers

  De bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij zijn allen gezamenlijk bevoegd.

  Voor éénmalige of periodieke giften:

  Maak een bedrag over naar NL77TRIO0254 709 788 t.n.v. Seguro te Utrecht o.v.v. gift Fanga Musow. Voor periodieke ondersteuning kunt u ook een mail sturen aan fangamusow@seguro-opvang.nl met uw bankrekeningnummer, het bedrag en de frequentie van uw donatie.

  Giften zijn aftrekbaar:
  U kunt hier uw belastingvoordeel berekenen bij periodieke giften. Ook kunt u gebruik maken van het formulier “periodieke gift in geld” van de Belastingdienst: Schenkingsovereenkomst Stichting Seguro.

  Testamentaire schenkingen

  Hierbij laat je een vooraf bepaald bedrag na, met een benoeming als erfgenaam laat u Fanga Musow voor een door u bepaald percentage delen in de nalatenschap. Er hoeft geen erfbelasting te worden betaald, zodat uw hele gift kan worden gebruikt voor het goede doel. Ineke heeft dit gedaan. Ineke herinnert zich de beelden uit het nieuws van afgewezen asielzoekers die de nacht in een bushokje moesten doorbrengen. Toen Fanga Musow zich ging inzetten voor vrouwen en kinderen, wist ze dat doel wil ik steunen. Lees het persoonlijke verhaal van Ineke.