Seguro Kersgroet, met dank aan alle fondsen

Wij zijn heel blij met weer een mooi jaar 2018. Stap voor stap blijven wij werken aan rust, herstel en een beter toekomstperspectief voor de vrouwen en kinderen. Met dank aan alle fondsen en donateurs die ons dit jaar weer volop gesteund hebben. Veel dank daarvoor.

Seguro Kerstgroet

Anneke is Utrechter van de week!

In het kader van onze crowdfunding proberen wij meer bewustwording te creëren voor ons werk.
Bijzonder dat de lokale krant onze vrouwen, en ook een van onze medewerkers,  centraal wil zetten.
Deel het nieuws overal en vraag de mensen om in actie te komen.

Lees het artikel hier:

artikel In de buurt

Kind in Beeld

Geef Leefgeld, geef leven

Onze crowdfunding is online!

Dit jaar willen wij jullie mee laten kijken in het leven van de ongedocumenteerde vrouwen.
Sta eens stil bij de vanzelfsprekendheid waarmee jij keuzes maakt, jij werkt, studeert en je boodschappen doet. Hoe anders is het als je hier niet mag zijn en je je grip op je eigen leven makkelijk kwijt raakt.
Leefgeld geeft dat je zelf weer mag kiezen wat je koopt, eet en drinkt. Het helpt de vrouwen op weg om weer regie te krijgen over hun eigen leven.  In deze video heeft journalistiek student Fleur Kleinhuis de Fanga vrouwen in beeld gebracht.  Kijk,  laat je raken, bouw mee aan hun toekomst.

https://whydonate.nl/fundraising/leefgeld-voor-de-fanga-vrouwen/nl

Jaarverslag Seguro 2017

In het jaarverslag 2017 kunt u lezen over de bewoners, en welke stappen voorwaarts dit jaar weer zijn gezet. Een aantal van hen hebben een verblijfsvergunning gekregen. Andere gebeurtenissen van het afgelopen jaar zijn, de komst van een ambulant begeleider (Koen Reijnen) en de verhuizingen van twee woningen waarin we mannen huisvesten. Naast inhoudelijk, ook de financiële verantwoording van de gehele stichting Seguro, inclusief het Fanga deel

Jaarverslag 2017.

Fanga nieuwsbrief 2017 is uit

nieuwsbrief Fanga dec 2017

De Fanga Musow nieuwsbrief over 2017 is uit!

Laat je meenemen in de verhalen van dit jaar.  Je kunt de update lezen van alle bewoners hun verhaal. Je ziet mooie Fanga momenten door de ogen van vrijwilligers, stagiaires en medewerkers. Lees en deel ons verhaal.

In 2018; een nieuwe vormgeving.
Fanga Musow heeft vanaf de start in 2005 altijd de Fanga nieuwsbrief gehad. Hiermee worden alle betrokken, fondsen en donateurs bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen het Fanga Musow huis.  Dit jaar is de laatste versie op papier gedrukt en verspreid. Vanaf volgend jaar komt de nieuwsbrief vaker uit, alleen dan wel digitaal.  In de nieuwe nieuwsbrief wordt ook aandacht besteed aan de mannenhuizen. Het wordt dan de Stichting Seguro nieuwsbrief.